.: Základná škola, Ul. M. Nešpora 2, 080 01 Prešov :. .: email: zsnesppo@stonline.sk :. .: tel:051/77 109 57 :. .: redesigned by riki :.